Základní a mateřská škola

Solenice

Novinky:

Preventivní testování ve škole

MŠ otevřena pro povinnou výuku předškolních dětí od 12. 4. 2021

ZŠ otevřena pro 1. stupeň od 12. 4. 2021

Informace: https://testovani.edu.cz/

Instruktáž k testování pro školy

Informace k zápisu ZŠ

Informace k zápisu MŠ

Informace o zpracování osobních údajů

Pojmenování a popis agendy/ parametr zpracování Osobních údajů

Zjednodušené vykazování pro ZŠ a MŠ Solenice

Nabídka pracovní pozice

Základní škola a mateřská škola Solenice přijme do svého kolektivu a nabízí pracovní místo na pozici učitelka MŠ  zkrácený úvazek 0,3 na dobu určitou. Vzdělání v oboru pedagogika. Nástup možný ihned.           

Informace na tel: čísle: 725 614 494 nebo na e mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Kontakty:

  • Tel.: 318 694 348
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více kontaktů..

                        Základní škola a mateřská škola Solenice, okres Příbram

                                     Solenice 59, 262 63 Kamýk nad Vltavou

                       IČO: 42731992, tel: 318694348, e mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Hygienická pravidla výuky od 25. května 2020

1. Po vstupu do budovy školy si žák umyje ruce dezinfekčním přípravkem a přezuje se v šatně.

2. V učebně se posadí na své místo, které mu zůstane po celou dobu výuky. Místo nemění.

3. Po dobu pobytu ve škole opustí své místo pouze se svolením vyučujícího a to i během přestávky.

4. Nošení roušky je povinné ve všech prostorách školy, o jejím odložení v učebně rozhodne učitel.

5. Na toaletu žáci odchází pouze se svolením učitele a pouze po jednom.

6. Po použití toalety žák použije tekuté mýdlo a vodu a následně dezinfekci.

8. Po výměně roušky uloží použitou roušku do připraveného sáčku a dá do aktovky.

9. Žáci se nesmí mísit se členy ostatních skupin.

10. Po skončení výuky (čas odchodu žáka ze školy si určí zákonný zástupce žáka na přihlášce) odvede pracovník školy žáka do šatny a žák opustí budovu.

11. Pedagog zajistí žákům v učebně pravidelné větrání min. 1x za 45 minut po dobu minimálně pěti minut.

12. Veškeré prostory a plochy budou před příchodem a po odchodu žáků vydezinfikovány.

13. Pokud se vyskytnou příznaky onemocnění bude ihned informován zástupce žáka a bude izolován od ostatních žáků.

14. Při porušení nastavených pravidel bude žák ze skupiny vyřazen bez možnosti odvolání.

Pokyn ministerstva školství umožňuje vzdělávat žáky za následujících podmínek:
-  skupina žáků může mít maximální počet 15 žáků, její složení je neměnné
-   žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
-  škola zajistí doporučená hygienická opatření (1 žák v lavici, dezinfekce, mytí rukou, větrání...)
-  každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček, kam si roušku při sejmutí ukládá
-  při výuce žáci mít roušky nemusí, jsou povinné jen ve společných prostorách školy
-  zákonný zástupce před přihlášením zváží rizikové faktory, pokud žák nebo člen domácnosti patří do rizikové skupiny, a rozhodne o účasti žáka s tímto vědomím (riziková skupina - viz níže)

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).