Zvířata u vodních toků

Ve školce jsme si s dětmi povídali o životě kolem vody. Jaké živočichy můžeme u našich vodních toků vidět. Děti uplatnily své znalosti a dokázaly jich mnoho vyjmenovat. Pro děti jsme připravili omalovánky, které vybarvily a společně vytvořily krásnou koláž „Život ve vodě a okolo ní“.

U vodičky tam to žije,

vydra si tam nožky myje.

V rákosí zas klapy klap,

to tam žáby chytá čáp.

Pod vodou je velká sláva,

právě se tam rybka vdává.

Nad vodou zas lítá pán,

jmenuje se kormorán.

Kdo to po hladině pluje?

na vlnkách se pohupuje?

To je kačka strakatá,

učí plavat mláďata.

A pomalu tiše za ní,

pluje labuť, bílá paní.