Pohádkový den

V říjnových dnech jsme hráli divadla, poznávali pohádky a rozdělovali kladné a záporné postavy. Vyprávěli jsme si pohádky, četli podle obrázků z pohádkových knih. Závěrem jsme se převlékli do pohádkových postav a celý den jsme tancovali a soutěžili.