Vánoční návštěva v DPS Luh

S vánoční besídkou jsme navštívili babičky a dědečky v DPS na Luhu.